Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 2 ได้มาถ่ายทำวีดีโอ "จากจุดเริ่มต้น สู่รางวัลชนะเลิศ ระดับชาติ" กิจกรรมการแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ระดับชั้น ป.4- ป.6 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67

         

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school