Get Adobe Flash player

           เมื่อวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นักเรียนระดับชั้น ป.6 และ ม.3 สอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ศูนย์สอบโรงเรียนบ้านหนองตะเภา


โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school