Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2561 สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้มาจัดโครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน กิจกรรมแนะแนวอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.1-3โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school