Get Adobe Flash player

ผลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 

ณ จังหวัดนครนายก

      1. การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (4 บท) ป.4-ป.6    ได้รับรางวัล  เหรียญทอง ชนะเลิศ

      2. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ป.4-ป.6                             ได้รับรางวัล  เหรียญทองแดง

      3. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3                                  ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน

      4การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3                                         ได้รับรางวัล  เหรียญทอง

      5. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6           ได้รับรางวัล  เหรียญ

      6. การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3            ได้รับรางวัล  เหรียญเงิน

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school