Get Adobe Flash player

   เมื่อวันที่ 25-27 ธันวาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดกิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 - ม.3 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

    

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school