Get Adobe Flash player

           เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2560 โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพจัดการสอบ Pre O-Net ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3


โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school