Get Adobe Flash player
ข้อมูลครุภัณฑ์โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
 
ลำดับ รหัส ประเภท  รายการ จำนวนที่ใช้ได้ จำนวนรอซ่อม จำนวนรอจำหน่าย
1 21007 ครุภัณฑ์สำนักงาน โรงเรียน เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 2 0 0
2 21012 ครุภัณฑ์สำนักงาน/โรงเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้บริหารจัดการ) 6 0 0
3 22001 ครุภัณฑ์การศึกษา โต๊ะเก้าอี้นักเรียน ประถมศึกษา 300 0 0
4 22004 ครุภัณฑ์การศึกษา ครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ม.ต้น 1 0 0
5 22006 ครุภัณฑ์การศึกษา หุ่นจำลองแสดงอวัยวะภายในมนุษย์ 1 0 0
6 22026 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สี 33 0 1
7 22028 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องเล่น ดีวีดี 6 0 0
8 22032 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ LCD 9 0 0
9 22033 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ 11 0 0
10 22034 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องพิมพ์ (Printer) 6 0 0
11 22039 ครุภัณฑ์การศึกษา อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (ประถม-มัธยมต้น) 1 0 0
12 22042 ครุภัณฑ์การศึกษา เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Notebook)(ใช้ในการเรียนการสอน) 1 0 0
13 22043 ครุภัณฑ์การศึกษา โทรทัศน์สีชนิด จอแบน (LCD) 1 0 0
14 23005 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เครื่องปรับอากาศ 6 0 0
โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school