Get Adobe Flash player

รายการสิ่งก่อสร้าง โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ 

ที่

รูปภาพ

รายละเอียด

1.

 

อาคารเรียน 
แบบ ป.1ฉ
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2512

2.

อาคารเรียน 
แบบ ป.1ก
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519

3.

 

 ส้วม 
แบบ อื่น อื่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2519

4.

 

 สนามกีฬา 
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520

5.

 

 อาคารอเนกประสงค์ 
แบบ อื่น อื่น(สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2522

6.

 

 ส้วม 
แบบ สปช.601/26
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526

7.

 

 อาคารเรียน 
แบบ สปช.102/26
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2528

8.

 

 สนามกีฬา 
แบบ ฟ.1
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529

9.

 

 ถังเก็บน้ำ 
แบบ ฝ.30
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2529

10.

 

 ส้วม 
แบบ สปช.601/26
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530

11.

 

 อาคารเรียน 
แบบ สปช.105/29
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2531

12.

 

 รั้ว 
แบบ รั้วคอนกรีต
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2533

13.

 

 ถังเก็บน้ำ 
แบบ ฝ.33
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2534

14.

 

 ถนน 
แบบ ถนนลาดยาง
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2537

15.

 

 สนามเด็กเล่น 
แบบ สนามเด็กเล่น
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2540

16.

 

 สนามกีฬา 
แบบ สนามบาสเก็ตบอล
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2542

17.

 

 สนามกีฬา 
แบบ ลานกีฬาอเนกประสงค์
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545

18.

 

 ส้วม 
แบบ สปช.601/26
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545

19.

 

 ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป 
แบบ ประดิษฐ์ฐานพระพุทธรูป
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2546

20.

 

 ถนน 
แบบ ถนนคอนกรีต
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2557

21.

 

อาคารอเนกประสงค์(อาคารปัญญานิธิ์)

แบบ อื่น ๆ (สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2557

22.

 

อาคารเรียน (อาคารเฉลิมพระเกียรติ์)
แบบ อื่น ๆ (สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2558

23.

 

ห้องส้วม
แบบ อื่น ๆ (สร้างเอง)
สร้างเมื่อ พ.ศ. 2558

 

 

โรงเรียนโรตารี่กรุงเทพ
เลขที่ 178 หมู่ 4 ตำบลหนองพลับ   อำเภอหัวหิน   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โทรศัพท์ 032 – 510402
Copyright © Rotary Krungthep school